10tilforskel.dk anvender cookies til statistik og til at holde status på upload af film. Du kan altid slette cookies fra 10tilforskel.dk igen.   Accepter cookies   |   Læs mere

Hvem kan deltage?

Se, om du kan vinde næste gang

Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt.

Derfor opfordrer Spar Nord Fonden ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade jeres gode projekter - der gør en forskel.

For at I kan deltage, skal projektet overholde følgende betingelser:

  • Indsender af videomaterialet skal bekræfte, at han/hun er over 18 år. Optræder der personer under 18 år i filmen, skal indsender bekræfte, at der er indhentet skriftligt samtykke fra de pågældendes forældre, og at de har set videoen, før den uploades. Spar Nord Fonden kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af en eventuelt overtrædelse.
  • Der kan kun indsendes videoer på maksimalt 90 sekunder. Videoerne må ikke indeholde musik eller andet, der kan være beskyttet af ophavsret. Ansvaret for overholdelse heraf påhviler alene indsender. Spar Nord Fonden kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af eventuel overtrædelse. Videoerne må kun indeholde eget videooptaget materiale.
  • Videoerne må ikke indeholde vold, sex, politiske eller religiøse emner.
  • Politiske organisationer, partier, virksomheder og enkeltpersoner kan ikke deltage.
  • Deltagere, der søger støtte, skal have bopæl eller adresse i Danmark.
  • Den månedlige konkurrences vinder på www.10tilforskel.dk er det projekt med flest stemmer ved konkurrencens udløb. Ved pointlighed mellem to eller flere vindende projekter i samme måned, trækker Spar Nord Fonden lod om hvem af deltagerne, der ender med at vinde de 10.000 kroner.

Spar Nord Fonden forbeholder sig retten til at afvise enhver video og til at fjerne stemmer fra en video, såfremt der opstår mistanke om stemmefusk.

Bliver videoen accepteret, kan Spar Nord Fonden frit anvende videoen i sin markedsføring. Når en deltagende organisation eller forening har vundet månedspræmien, er denne samt repræsentanter herfra udelukket fra deltagelse i 2 år, gældende fra det tidspunkt, hvor man har uploadet det vindende projekt. Eksempel: Hvis man indstiller og vinder i marts 2015, kan man indstille og vinde igen marts 2017. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til elisabeth@sparnordfonden.dk.